Skip to main content

Vi klimatkompenserar

Gränslösa Resor klimatkompenserar alla flygresor

Alla resor påverkar klimatet. När vi flyger släpps koldioxid ut och bidrar till den globala uppvärmningen. När du reser med oss kompenserar vi för hela din flygresa, och för de resor som våra färdledare och vi på kontoret gör. Genom att investera i projekt som minskar eller binder motsvarande mängd koldioxid kan våra utsläpp kompenseras. Vi ser till att lika mycket koldioxid som vi släpper ut, sparas in någon annanstans. Utsläppen för våra flygresor minskar givetvis inte för att vi klimatkompenserar, men klimatkompensationen leder till klimatåtgärder som annars varit omöjliga.

Insats som gör skillnad på riktigt

Gränslösa Resor har valt ett klimatprojekt som dessutom långsiktigt förbättrar människors levnadsvillkor i Nepal. Vi samarbetar med Gold Standard. Det är en kvalitetsstämpel med strikta regler för projektens totala miljö- och samhällspåverkan med höga krav på socialt ansvarstagande. Världsnaturfonden WWF och ytterligare en rad miljöorganisationer står bakom Gold Standard.

Klimatsmarta spisar till bybor i Nepal

Nepal är ett av världens fattigaste länder. Många års skogsavverkning har lett till jordskred, obalans i vattentillgången och minskad biologisk mångfald. Bybor får också allt längre att gå för att hämta ved till matlagning och har inte råd att köpa alternativa bränslen. I nästan alla hushåll på landsbygden i Nepal lagas mat över öppen eld med stora negativa hälsoeffekter och miljökonsekvenser som följd. För att matlagning ska kunna ske med minsta möjliga miljöpåverkan gäller det att hitta långsiktigt hållbara lösningar. Genom vårt samarbete med Gold Standard stöttar vi ett projekt som bygger klimatsmarta vedspisar i Nepal. En gasolspis skulle vara ännu bättre ur klimatsynpunkt, men i byarna där vi bygger spisarna är det långt till affärer och svårt att få tag i gasol. Dessutom är inkomsterna i det närmaste obefintliga. En gasolspis skulle sannolikt bli stående oanvänd.

Klimatsmarta spisar i Nepal ger:

 • Skydd av skog. Det behövs bara hälften så mycket ved för att laga mat då spisarna är mer effektiva än en öppen eld. Det gör att utsläppen och avverkningen av skog halveras.
 • Vatten och jord. Skogen behövs för att binda vatten, hindra erosion och främja tillgång på vatten.
 • Biologisk mångfald. Utan skog minskar livsmiljöerna för många arter.
 • Bättre hälsa. Spisarna ger ingen hälsovådlig rök inomhus.
 • Livskvalitet. Att samla ved tar lång tid och är ett hårt arbete som oftast utförs av kvinnor och barn. Att koka vatten går fortare på spisen än över en öppen eld. Med en vedspis räcker det med mindre kvantiteter ved. Tiden och pengarna som sparas kan användas till att odla och sälja jordbruksprodukter, avlönat arbete eller utbildning.
 • Arbetstillfällen. Cirka 100 personer har anställning som spisbyggare i projektet. De arbetar i samråd med familjen där en spis ska installeras. Tegelstenarna görs av material som finns i byn, det vill säga lera, strån och dynga. Tegelstenarna lufttorkas och eftersom de tillverkas i byn behöver de inte transporteras.
 • Stärker kvinnors självständighet. De får mer tid och även möjlighet att tjäna pengar. Många av de som bygger spisarna är kvinnor.
 • Mindre risk för olyckor. Öppna eldar i husen orsakar brännskador.

 


Matlagning över öppen eld orsakar svåra brännskador hos barn


En öppen eld ger en rökig arbetsmiljö för kvinnorna


Det är ett hårt och tidskrävande arbete att samla vedOfta behöver man gå långt för att hitta ved


Tillverkning av nya effektiva spisar leder till arbetstillfällenNytillverkade spisar färdiga att installeras


Sedan måste man lära sig hur den nya spisen fungerarDen nya effektiva spisen är uppskattad!

Sök resa

 • Bisnode logo
 • SRF logo
 • SGS logo
 • Klimat logo
 • Vi har statlig resegaranti hos Kammarkollefiet