Skip to main content

Vi klimatfinansierar

Gränslösa Resor klimatinvesterar för en bättre miljö

Att klimatinvestera är vårt sätt att ta ansvar för den klimatpåverkan vår verksamhet leder till och för att stötta projekt som arbetar för klimatnytta. När du reser med oss bidrar din resa till ett klimatpositivt projekt i en del av världen som riskerar att drabbas hårt av klimatförändringar och där ekonomiska resurser till klimatförbättringar saknas. Under 2023 har vi hittills investerat 21 000 kr för att bygga klimatsmarta spisar i Nepal.

Insats som gör skillnad på riktigt

Gränslösa Resor har valt ett klimatprojekt som långsiktigt förbättrar människors levnadsvillkor i Nepal. Vi samarbetar med Gold Standard. Det är en kvalitetsstämpel med strikta regler för projektens totala miljö- och samhällspåverkan med höga krav på socialt ansvarstagande. Världsnaturfonden WWF och ytterligare en rad miljöorganisationer står bakom Gold Standard.

Klimatsmarta spisar till bybor i Nepal

Nepal är ett av världens fattigaste länder. Många års skogsavverkning har lett till jordskred, obalans i vattentillgången och minskad biologisk mångfald. Bybor får också allt längre att gå för att hämta ved till matlagning och har inte råd att köpa alternativa bränslen. I nästan alla hushåll på landsbygden i Nepal lagas mat över öppen eld med stora negativa hälsoeffekter och miljökonsekvenser som följd. För att matlagning ska kunna ske med minsta möjliga miljöpåverkan gäller det att hitta långsiktigt hållbara lösningar. Genom vårt samarbete med Gold Standard stöttar vi ett projekt som bygger klimatsmarta vedspisar i Nepal. En gasolspis skulle vara ännu bättre ur klimatsynpunkt, men i byarna där vi bygger spisarna är det långt till affärer och svårt att få tag i gasol. Dessutom är inkomsterna i det närmaste obefintliga. En gasolspis skulle sannolikt bli stående oanvänd.

Klimatsmarta spisar i Nepal ger:

 • Skydd av skog. Det behövs bara hälften så mycket ved för att laga mat då spisarna är mer effektiva än en öppen eld. Det gör att utsläppen och avverkningen av skog halveras.
 • Vatten och jord. Skogen behövs för att binda vatten, hindra erosion och främja tillgång på vatten.
 • Biologisk mångfald. Utan skog minskar livsmiljöerna för många arter.
 • Bättre hälsa. Spisarna ger ingen hälsovådlig rök inomhus.
 • Livskvalitet. Att samla ved tar lång tid och är ett hårt arbete som oftast utförs av kvinnor och barn. Att koka vatten går fortare på spisen än över en öppen eld. Med en vedspis räcker det med mindre kvantiteter ved. Tiden och pengarna som sparas kan användas till att odla och sälja jordbruksprodukter, avlönat arbete eller utbildning.
 • Arbetstillfällen. Cirka 100 personer har anställning som spisbyggare i projektet. De arbetar i samråd med familjen där en spis ska installeras. Tegelstenarna görs av material som finns i byn, det vill säga lera, strån och dynga. Tegelstenarna lufttorkas och eftersom de tillverkas i byn behöver de inte transporteras.
 • Stärker kvinnors självständighet. De får mer tid och även möjlighet att tjäna pengar. Många av de som bygger spisarna är kvinnor.
 • Mindre risk för olyckor. Öppna eldar i husen orsakar brännskador.

 


Matlagning över öppen eld orsakar svåra brännskador hos barn


En öppen eld ger en rökig arbetsmiljö för kvinnorna


Det är ett hårt och tidskrävande arbete att samla vedOfta behöver man gå långt för att hitta ved


Tillverkning av nya effektiva spisar leder till arbetstillfällenNytillverkade spisar färdiga att installeras


Sedan måste man lära sig hur den nya spisen fungerarDen nya effektiva spisen är uppskattad!

Sök resa

 • Bisnode logo
 • SRF logo
 • SGS logo
 • Klimat logo
 • Vi har statlig resegaranti hos Kammarkollefiet