Skip to main content

Inför resan

Adressändring
Ändrar du kontaktuppgifter ska detta meddelas till Gränslösa Resor så att vi kan meddela ändrade avgångstider och dylikt.  

Anmälningsavgift
Betalning av anmälningsavgiften, ska göras inom 10 dagar till bg 5713-6889. Slutbetalningen ska vara Gränslösa Resor tillhanda senast 40 dagar innan avresa, såvida inte annat anges. Sker anmälan senare än 40 dagar innan avresa ska hela resans pris inbetalas inom tre dagar. 

Ansluta på destinationen (resa exkl. flyg)
På de flesta resor finns möjlighet att ansluta på plats. Be om pris för resan exklusive flyg! Vi flyger med reguljärflyg och ofta kan du förlänga resan. Ev. merkostnad debiteras.  

Anslutningstransport
Om du bokar anslutningsflyg till avreseorten, ska det vara minst 2,5 timmar mellan ankomst och avresetid. Flygbolag kan ändra flygtider även kort inpå avresan. Säkrast är att boka en ombokningsbar biljett. Vi rekommenderar att du inte bokar din anslutning allt för tidig. Stäm gärna av med oss innan.  

Avbeställningsskydd
Vi samarbetar med Gouda Reseförsäkringar. Läs mer om hur du tecknar avbeställningsförsäkring  

Avbokning
Skulle du behöva avboka resan ska du meddela oss omgående per mejl info@granslosaresor.se
sms 070-686 88 55, 073-99 69 037 eller telefon 0151-209 00. Kontrollera att du får din avanmälan bekräftad av oss. Gällande avbokningsvillkor finns angivna vid respektive resa och om inget anges där gäller avbokningsvillkoren angivna i våra resevillkor. Se över ditt avbeställningsskydd!
 

Avresan
Incheckningen stänger normalt ca 1 timme innan avresa. Var på plats i god tid – senast 2 timmar innan! Din flygbiljett har du fått per e-post. Skriv ut den och ta med till incheckningen. Det är bokningsnumret och biljettnumret tillsammans med ditt pass som är viktiga. När du checkat in ditt bagage får du ditt boardingkort med uppgift om sittplats ombord och när du ska vara vid vilken gate. Tänk på att du ska gå igenom säkerhetskontrollen innan du kommer till gaten. Det kan ta tid!  
 

Bagage
Olika bagageregler gäller för olika flygbolag. Du får uppgift om vilka bagageregler som gäller för din resa i den praktiska informationen för resan. Vätska. Nu gäller nya regler inom Eu, Norge, Island och Schweiz för hur mycket vätska du får packa i handbagaget. Alla förpackningar med mer än 1 dl måste läggas i bagaget du checkar in. I ditt handbagage får du ha flytande mediciner och ev. Vätska som ingår i särskild diet som du behöver under resan. (bör styrkas med intyg av läkare). Du får också ha vatten, drycker, krämer, oljor, mascara, parfymer, sprejer, hårgelé, flytande tvål, duschkräm, tandkräm och liknande, men de måste få plats i en enliters genomskinlig återförslutningsbar påse. På Transportstyrelsens hemsida kan du läsa mer. Varje väska ska vara märkt med namn och adress. Lägg gärna en adresslapp även i väskan. Det är en fördel om väskan kan låsas. Stölder förekommer tyvärr. Tänk på att förvara ömtåliga föremål och värdesaker i handbagaget samt mediciner och eventuellt en omgång underkläder i handbagaget ifall resväskan skulle bli försenad. Skall du vandra rekommenderar vi att du har vandringsskorna på dig. De är oersättliga! Knivar, saxar och annat vasst packas i det bagage som ska checkas in.  
 

Bagage – försenat eller skadat
Om ditt bagage skadas eller inte kommer fram ska du anmäla detta redan i bagagehallen på flygplatsen. Fråga personalen på flygplatsen om du behöver hjälp! Se till att du får skaderapporten i original, s k pir-rapport. Den krävs enligt flygbolagens regler för att du ska få eventuell ersättning. Uppgifter om skadeståndsansvar, ersättningsnivå och villkor får du av aktuellt flygbolag respektive ditt försäkringsbolag.  

Flygbiljett/ e-biljett
Din flygbiljett har du fått per e-post. Skriv ut den och ta med till incheckningen. Det är bokningsnumret och biljettnumret tillsammans med ditt pass som är viktiga då du checkar in. Skriv ut en kopia på biljetten och förvara på annan plats eller anteckna bokningsnummer och biljettnummer så att du har uppgifterna om olyckan är framme! På din elektroniska biljett framgår från vilken terminal flyget går, hur lång tid flygningen tar med mera. Observera att alla tider är preliminära fram till avresan. Ändras avresetiden från Skandinavien meddelar vi dig! Du har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. T ex måste stavningen av namnet helt överensstämma med den i passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.  

Bokning
Enklast är att boka här på vår hemsida, Gå in på den resa du vill åka på och klicka på Boka-knappen. Självklart kan du också boka genom att mejla, ringa eller skriva till oss. 
Vad händer när jag bokat min resa? Bekräftelse på din anmälan och faktura för anmälningsavgiften kommer via mejl. Anmälningsavgiften ska sättas in på bankgiro 5713-6889 inom 10 dagar eller betalas med VISA eller Mastercard. Ofta ber vi dig redan i bekräftelsemailet att fylla i ett formulär med kompletterande uppgifter (t ex passnummer och försäkringsbolag).
Senast två månader före avresa får du praktisk information inför resan och litteraturtips.
Slutbetalning är 30 dagar före avresa om inte annat anges i resebeskrivningen.
Dina färdhandlingar får du senast 7 dagar innan du reser. 
All information och alla färdhandlingar skickas via e-post. Önskar du få informationen per vanlig post så ordnar vi det.

Del i dubbelrum
Resans pris baserar sig på del i dubbelrum. Reser du ensam och vill dela rum med annan resenär av samma kön så försöker vi ordna det. Meddela oss redan vid inbokningen av resan. På våra kvinnoresor står vi för enkelrumskostnaden om det inte skulle finnas någon att dela med. Vill du boka enkelrum betalar du merkostnaden för detta.

Dricks
Dricks är vanligt förekommande och en del av livet i många av de länder vi besöker. Färdledaren betalar dricks för gruppen vid måltider som ingår i resan, väskor som lastas av och på bussen etc för att vi ska slippa samla in dricks varje gång det är aktuellt. Däremot är dricksen till lokala guider och bärare på vandringar inte inkluderade i resans pris. Att ge dricks är ett sätt att visa sin uppskattning. Den är frivillig, men i stora delar av världen finns ett system med låga löner och då är dricksen mycket välkommen för att kunna försörja sig och sin familj. Vi är måna om att de vi samarbetar med har rimliga villkor, men vi kan inte ändra systemet. Inför resan får du information om hur stor dricks som är rimligt på den resa du åker och när det är brukligt att ge dricks. Under resan kan du fråga din färdledare om du är osäker!  
Enkelrum

Flyg
Vi flyger med reguljärt flyg. Vilka orter det går att flyga från beror på vilka flygplatser flygbolaget trafikerar och deras tidtabell. Reglerna kan ändras. Avreseort, flygtider och pris från olika orter är preliminära. På flygplatserna finns tavlor som visar vilken incheckningsdisk, gate etc du ska gå till. Flygtider, flygnummer, terminal mm framgår av din flygbiljett.  

Flygplatsservice
Vi flyger reguljärt och har inte någon representant på flygplatsen, utan hänvisar till flygbolagets anställda. Ibland flyger vår färdledare tillsammans med gruppen och då hjälper naturligtvis hon till vid behov. Inför resan får du information om hur incheckningen och transit går till. Vid ankomst till resmålet blir du mött efter pass- och tullkontrollen.  

Fysisk gradering
Varje resa är graderad med 1–5, där 1 symbol inte är fysiskt ansträngande och 5 mycket fysiskt krävande.  
 

Färdledaren
Det är våra engagerade färdledare som gör våra resor möjliga. Resorna bygger på deras nätverk. Det är deras vänner och kontakter vi möter under resan. Färdledarna är bryggan in i kulturen och våra glasögon för att tolka och förstå det vi ser och hör. De bor ofta eller har bott i den kultur vi besöker.  
 

Hotell
Se beskrivning för respektive resa. 

Ingår i resans pris
Du får mycket för pengarna när du reser med oss! På våra resor ingår i princip allt, vilket innebär att du behöver ytterst lite fickpengar. Ofta räcker det med en tusenlapp i fickpengar för en veckoresa. Exakt vad som ingår i resan finns specificerat i resebeskrivningen för respektive resa.

Klimat och väder
På internet finns bra sidor för väder och klimatuppgifter, till exempel SMHI eller YR 

Kulturell etik
Visar du respekt, möts du med respekt. Att klä sig ”rätt” är enkelt och uppskattat och underlättar dessutom mötet mellan kulturer. Känner människor att du försöker, räcker det långt. Bjud på dig själv, så får du mycket tillbaka! Kulturella klavertramp händer, men blir inte så allvarliga om det finns en god vilja. Inför resan får du veta mer om vad som gäller i det land du ska besöka och under resan berättar färdledaren mer.  

Litteratur
Du får en litteraturlista senast 2 månader före avresa. 

Läkemedel
Ta med dig de mediciner du vet att du behöver samt ett eget reseapotek med plåster, smärtlindrande, febernedsättande med mera. Packa nödvändiga mediciner i handbagaget. Färdledaren har inte mediciner att dela ut. För narkotikaklassad medicin behövs ett intyg, vilket utfärdas av läkemedelsverket.  

Mat ombord på flyget
På flyg inom Europa ingår ofta inte måltider, men serveras mot betalning. De interkontinentala flygningarna serverar mat, men det varierar mellan flygbolagen och tid på dygnet vad som serveras. Önskar du specialmat ska detta anges på anmälningsformuläret som du får vid bokningen, fyller i och returnerar till oss.  

Måltider under resan
Av resebeskrivningen framgår vilka måltider som inte ingår. Önskar du specialmat ska  du ange det vid bokningen. På vissa resmål är det lättare än på andra att tillmötesgå speciella önskemål. Diskutera gärna med oss.  

Pass och visum
Du måste själv se till att du har giltigt pass, eventuellt visum och flygbiljett vid resans avgång. Annars kan du nekas att resa och ingen återbetalning sker. Kolla att ditt pass är helt, giltigt och har tillräckligt många lediga sidor. Om inte, sök nytt! Då du får tillbaka passet med visum, kolla att visumet stämmer! Om inte, meddela oss omgående.  

Privat grupp
Vi har goda kontakter i hela världen och över 20 års erfarenhet av att arrangera resor. Vi hjälper gärna dig och dina vänner att ordna er nästa resa!  

Reseförsäkring
Giltig reseförsäkring som täcker sjukvård och hemtransport är ett krav på våra resor. Kolla vad din hemförsäkring täcker! Hur gäller försäkringen i händelse av sjukdom? Kostnader i samband med sjukhusvistelse, evakuering eller hemtransport ingår inte i resans pris. Vi samarbetar med Gouda reseförsäkringar.  
Läs mer om reseförsäkringar och teckna din reseförsäkring

Resenärer
Våra resenärer är i allmänhet beresta och intresserade av världen. Många reser inte i grupp i vanliga fall, men uppskattar möjligheten till de möten och inblickar i vardagen som resorna erbjuder och den djupa kunskap som våra färdledare och ciceroner frikostigt delar med sig av. 

Specialdiet
Önskar du specialmat anger du det när du bokar din resa. Utveckla gärna vad du äter, hellre än att bara skriva vegetarian. På vissa resmål är det lättare än på andra att tillmötesgå speciella önskemål. Diskutera gärna med oss.  

Vaccinationer
I den praktiska informationen du får inför din resa framgår vilka vaccinationer som är aktuella för resmålet. Vi rekommenderar dock att du kontaktar närmaste vaccinationscentral i god tid före avresan för att få personliga råd gällande vaccinering.  

Valuta
Växla gärna in en del pengar i lokal valuta redan här hemma. Därutöver rekommenderar vi att du har både kontanter (USD eller EUR) och kreditkort. I de flesta städer kan man numer ta ut kontanter i automater, men förlita dig inta bara på kortet! (för kontantuttag tas en avgift ut). Du behöver motsvarande 2 000 kr i buffert om olyckan skulle vara framme. Färdledaren har inte möjlighet att låna ut pengar. I den praktiska informationen du får inför resan finns mer detaljerade råd om valuta och hur mycket som bör växlas in.  

Vandring
På våra vandringar bär vi bara vad vi behöver under dagen. Resten tar bärarna, packdjuren eller så har vi lämnat det på hotellet dit vi återvänder på kvällen. Du måste vara rustad för alla väder. I bergen kan vädret slå om snabbt.  Gå in dina vandringskängor.  Senast två månader före avresan får du den praktiska informationen inför resan med tips på utrustning, eluttag med mera.

Vänförening för resglada
Gillar du att besöka udda platser och är intresserad av främmande kulturer, gå med i vänföreningen scandinavian geographic society, SGS!
Exempel på resor med SGS: kryssning i Trobrianderna (utanför nya guinea), Guldkusten (Togo, Ghana och Benin) och Scillyöarna i Storbritannien. Mer information om SGS hittar du här  

Sök resa

Avbokningsvillkor

Skulle du behöva avboka resan ska du meddela oss omgående per mejl info@granslosaresor.se
sms 070-686 88 55 eller telefon 0151-209 00. Kontrollera att du får din avanmälan bekräftad av oss.
Gällande avbokningsvillkor finns angivna vid respektive resa och om inget anges där gäller avbokningsvillkoren angivna i våra resevillkor. Se över ditt avbeställningsskydd!

  • Bisnode logo
  • SRF logo
  • SGS logo
  • Klimat logo
  • Vi har statlig resegaranti hos Kammarkollefiet